Vizija i misija škole

Vizija škole

Zajedno stvaramo ljude, danas male, a sutra veće od nas. Vođeni vizijom zajedno koračamo ka tome da škola bude otvorena, interaktivna, umrežena sa odgovarajućim institucijama i lokalnom zajednicom, suvremena, opremljena suvremenim nastavnim sredstvima i tehnologijom, okrenuta pozitivnim trendovima, mjesto gdje učenici rado dolaze, gdje se osjećaju zadovoljno i nastavnici i roditelji. Jedino se tako može doći do škole u kojoj će sva djeca biti kvalitetno educirana i gdje će se nastavni proces prilagoditi potrebama i mogućnostima učenika.

Misija

Osiguravamo kvalitetno obrazovanje učenika koristeći suvremene metode i oblike rada (terensku nastavu, grupni rad, timski rad, istraživački rad, aktivno učenje i suradničku nastavu) te potičemo razvoj opće kulture. Potičemo osobnu izvrsnost kod učenika i učitelja Potičemo i pripremamo učenike za cjeloživotno učenje te potičemo i omogućavamo kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenika.
Otvorenom komunikacijom stvaramo toplo, sigurno i poticajno okružje za osobni rast i razvoj učenika te učimo jedni od drugih, pomažemo jedni drugima i aktivno slušamo jedni druge pazeći pritom na individualnost učenika; Potičemo razvoj pozitivnih osobina kao što su iskrenost, odgovornost, ustrajnost, prijateljstvo, briga za druge, disciplina te njegujemo moralne i etičke vrijednosti i nenasilno rješavanje sukoba. Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo svu dostupnu stručnu pomoć. Posebno skrbimo za učenike s teškoćama u učenju te za darovite učenike. Usko surađujemo s roditeljima i lokalnom zajednicom te potičemo partnerske odnose. Brinemo za okoliš